Restauratie

Restaureren is meer dan alleen het technisch in goede staat brengen van een gebouw of object. Het herkennen en het behouden van oorspronkelijke onderdelen en historische waarden horen hier ook bij.

Een gebouw geschikt maken voor gewijzigd gebruik met behoud van karakter en structuur is essentieel bij restaureren. Een restauratie kent dus technische, architectonische en bouwhistorische aspecten. Restauratie kan ook betekenen een op verantwoorde wijze inpassen van nieuwe elementen.

Wij werken met passie aan dit soort opdrachten en kunnen al deze aspecten voor u verzorgen.

 1leegkl1leeg1leeg1twgr1ligr1fbgr1emgr1leeg1leeg1leegkl