twitter10

2016 was een mooi jaar! Iedereen fijne feestdagen, geniet ervan!

Vacature vervult: Ons team is versterkt met Albert Steunenberg, Albert succes!

Visie bureau BAS

De opgave die ons bureau zichzelf stelt is dat architectuur de mensen een vertrouwd gevoel moet geven in een herkenbare, stimulerende omgeving.

Een ontwerpopgave staat niet op zich zelf maar is van invloed op hoe mensen hun omgeving ervaren. Het is daarbij van belang de wensen van de opdrachtgever in een breder perspectief te zien. Dus niet alleen kijken naar wat de opdrachtgever wil op de plek, maar vooral ook kijken naar wat de plek kan betekenen voor zijn omgeving.

Dit houdt in dat het van belang is rekening te houden met landschappelijke kenmerken, de ‘cultuur’ van de omgeving, de geschiedenis van de plek, kortom, de identiteit van de plek!

Elke plek heeft zijn eigen identiteit en betekenis die de gebruiker of bezoeker een ‘unieke’ ervaring meegeeft. Van belang is deze identiteit te respecteren en zo mogelijk te versterken. Dit betekent niet altijd aansluiten bij het bestaande, maar daar waar mogelijk ook zorgen voor vernieuwde inzichten.

Basis voor een boeiende leefomgeving is een omgeving waarin de gelaagdheid in tijd zichtbaar is door een gezonde mix te vinden tussen historische bebouwing en nieuwe architectuur. Behoud van historische bebouwing is belangrijk omdat mensen er een vertrouwd gevoel bij krijgen en er betekenis aan geven. Nieuwe architectuur is belangrijk om in te springen op de continue wijzigende gewenst gebruik van een gebouw of gebied, dynamiek is belangrijk, stilstand is achteruitgang!

 

 1leegkl1leeg1leeg1twgr1ligr1fbgr1emgr1leeg1leeg1leegkl