Schuurwoningen

Schuurwoningen worden veelal gerealiseerd vanuit de Rood voor Rood regeling. Deze regeling maakt het mogelijk een nieuwe woning in landelijk gebied te bouwen. In ruil daarvoor moet onder meer een aanzienlijke oppervlakte aan schuren gesloopt worden, daarnaast is vaak een goede landschappelijke inpassing een vereiste.

BAS heeft ruime ervaring met het realiseren van schuurwoningen. Wij begeleiden de initiatiefnemers van begin tot eind. Vanaf de eerste bespreking met de gemeente tot aan het ontwerpplan, de landschapsinrichting en de gehele verdere bouwvoorbereiding.

Bekijk meer
Bekijk meer
Bekijk meer
Bekijk meer
Bekijk meer
Bekijk meer